Sông Quê

Ngắm mãi dòng sông quê hương tôi
Sao sông bên lở lại bên bồi
Sao không phẳng lặng trôi xuôi mãi
Làm dẹp dòng sông mãi đời đời


Có phải làm nắng và mưa
Có khi lòng cạn lúc tràn bờ
Nên dòng thay đổi sông uốn khúc
Làm nên cảnh đẹp tựa trong mơ


Tôi trở về đây với sông quê
Dòng sông in đậm cả tuổi thơ
Bao năm xa cách tôi vẫn nhớ
Trăng lên thấp thoáng một con đò.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét