Mùa Xuân

Mùa xuân sông nước lơ thơ

Sương mù phủ kín cả đôi bờ lau thưa

Mây giăng kín cả trời mưa

Bãi sông mưa vẫn lưa thưa giăng mành

Ngoài vườn thơm ngát hoa chanh

Gió đông lay nhẹ lá cành đung đưa

Đào phai nở rộ cành thưa

Đông qua cảnh vật báo mùa xuân sang

Nàng thơ thi sĩ mơ màng

Reo vần đã thấy xuân tràn vào thơ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét