Đời Người

Cuộc đời như thể chiêm bao

Công hầu khanh tướng ra vào mà chi

Tuổi già nay có con gì

Ngày ngày thơ thẩn ghĩ suy một mình

Trải bao cay đắng hiển vinh

Buồn vui với những mối tình đắm say

Đã qua một giấc mơ dài

Tình ra nay đã tuổi ngoài bảy mươi

Nhìn gương tóc bạc da mồi

Từ lâu vợ đã ra ngoài ngủ riêng

Một mình bo gối nằm nghiêng

Phù du bao nỗi chuân chuyên qua rồi

Sang hèn cũng thế mà thôi

Trăm năm cũng một kiếp người qua đi

Lúc trẻ cần phải nghĩ suy

Luyện tài tích đức ắt thì hiển vinh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét