Nhàn

Cuộc đời hưu trí thật thanh tao

Sáng dậy làm thơ tối hát chèo

Đầy nhà con cháu mừng tuổi thọ

Chúc ông mạnh khỏe tuổi càng cao

Cuộc đời hưu trí thật thanh tao

Sáng dậy làm thơ tối hát chèo

Nhờ có máu xương bao đồng đội

Mới có bây giờ lãng quên sao.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét