Tham nhũng

Cội nguồn tham nhũng đến từ đâu?
Mua quan bán chức đứng hàng đầu
Muốn đi làm việc vài trăm triệu
Lương tháng thu về hỏi bao lâu?

Đi buôn một vốn phải bốn lời
Lỗ vốn nào ai có chịu chơi
Chỗ nào béo bở tiền càng lớn
Bỏ ra đống vốn vẫn thảnh thơi

Đầu mượn đen sì thẳng đường ngôi
Ông là quan lớn giữa đất trời
Phong bì càng lắm ông càng thích
Số mạng của ông trời định rồi

Tiền chùa tiêu mãi suốt một đời
Của dân đóng góp đấy ai ơi
Ăn nhiều có lúc nôn ra hết
Lĩnh án trung thân khổ bao người

0 nhận xét:

Đăng nhận xét